2018-11-23

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ÇalıştayıNAKSAM Müdürü Prof. Dr.Gülen ÖZDEMİR “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı”na KatıldıNAKSAM Müdürü Prof. Dr. Gülen ÖZDEMİR Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında 15 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı”na katılmıştır. Söz konusu çalıştayda kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Prof. Dr. Gülen ÖZDEMİR  Kadın Kooperatiflerinin, kurumlararası işbirliği, kapasite arttırma, sosyolojik yapı ve sürdürülebilirlik konularında sorunların tespiti, çözüm önerileri geliştirme açısından moderatörlüğünü gerçekleştirmiş ve ilgili raporun hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Çalıştaya çok sayıda kadın kooperatifleri yöneticileri, bu konuda çalışan bilim insanları, ilgili bakanlık temsilcileri katılmıştır. Oldukça yararlı ve kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve bu konuda stratejik plan hazırlıkları başlatılmıştır.