Yönetim Kurulu

 
Prof. Dr. Gülen Özdemir

Müdür

 
Dr. Öğr. Üyesi Emine YILMAZ

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Funda ER ÜLKER

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ayşe Canan SAĞLAM

Üye

Doç. Dr. Tülin YILDIZ

Üye

Doç. Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL

Üye

Prof. Dr. Tuğba KİPER

Üye