Misyon

Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile kadın sorunlarına ve cinsiyet ayrımcılığına karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek,

Yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları, çalışmaları izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak,

Kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik genel bilinç ve zihniyet dönüşümü sürecine katkı sağlamak;

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (NAKSAM) yurt içi ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili bilimsel inceleme, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Vizyon

Türk kadınının toplumsal hayatın her alanında hak ettiği yeri almasının, ancak kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" ilkesinin her alanda uygulanması ile mümkün olabileceğine inancımız vizyonumuzdur.